Voedselbank

 
Wat voedselbanken betreft is Nederland verdeelt in 8 regio’s. 
Rozenburg valt als uitdeelpunt onder de regio Rotterdam.
 
De voedselpakketten die één keer per week worden uitgedeeld, zijn bestemd voor gezinnen of alleenstaanden die met een absoluut minimum aan huishoudgeld moeten leven. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket vindt een screening plaats die in Rozenburg wordt gehanteerd volgens de landelijke richtlijnen.  De pakketten die we wekelijks ontvangen, zijn slechts een aanvulling op de wekelijkse boodschappen. De inhoud van de pakketten kan per week enorm verschillen, dat hangt af van wat er binnenkomt bij het distributiecentrum.
 
 

Criteria per 1 januari 2020

Als uw besteedbaar bedrag* of bedrag aan Leefgeld minder is dan het voor u geldende normbedrag kunt u in aanmerking komen voor een voedselpakket. Denkt u in aanmerking te komen voor een pakket dan kunt u mailen naar voedselbankrozenburg@gmail.com. Op deze wijze kunt u ook vragen stellen of een afspraak maken voor een intakegesprek. Deze gesprekken vinden in het algemeen op dinsdagochtend plaats. 

Het verkrijgen van een voedselpakket geldt enkel voor mensen die het echt nodig hebben. Daarom zijn er strenge criteria voor het aanvragen van een voedselpakket. Er is een maximum bedrag wat u te besteden mag hebben om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. 

 

kinderen

alleenstaande (in € per maand)

echtpaar* (in € per maand)

0

230

325

1

325

420

2

420

515

3

515

610

4610705
5705800
 
Het algemeen bestuur bestaat uit: 
 
Voorzitter : R.C.K. Geresse
Secretaris en Coördinator: Mevrouw G.L. Timmer
Penningmeester: Mevrouw J. Goudriaan
Coördinator Winkel: Mevrouw J.Goudriaan
 
Stichting Voedselbank Rozenburg
Jan van Goyenstraat 2
3181 HE Rozenburg
Print